Välkommen till Furulundskyrkan

”Välkommen hem!” Så heter altartavlan i Furulundskyrkan. Det säger mycket om vad vi vill vara som
kyrka.
Vi vill vara en kyrka där man får komma hem till Gud, till sig själv och till en gemenskap med kristna
syskon.
Furulunds församling är en samarbetsförsamling mellan Svenska kyrkan och EFS i Partille pastorat.

Det finns flera samarbetskyrkor i Sverige. I samarbetskyrkorna kombineras Svenska kyrkans öppenhet
med EFS betoning av böneliv, ansvarstagande och lekmannaengagemang.

I Furulunds församling finns två samarbetskyrkor: Furulundskyrkan och Öjersjökyrkan.  De två utgör
tillsammans faktisk Sveriges enda samarbetsförsamling! Det är unikt och riktigt bra! Om vi får säga
det själva…

EFS och samarbetskyrkan präglar vilka vi är som kyrka.
Läs gärna mer om vad EFS och samarbetskyrkan är för något under fliken Om kyrkan.

Vår vision som du kan läsa högst upp på sidan uttrycker också vilka vi är och vilka vi vill vara.

Det handlar först och främst om Jesus. Bibeln, missionstanken och Guds närvaro är också fundament
i hur vi vill vara kyrka.

Vi vill dela gemenskap och lärjungaskapet med varandra och vi längtar efter att
Guds rike skall få växa mer och mer.

Våra värdeord är lovsång, barmhärtighet, det profetiska och kreativitet.
Vi hoppas du skall känna dig hemma i Furulundskyrkan. Och att du vill dela gemenskapen med oss.

Välkommen hem!