Livesända gudstjänster

Var med oss och fira gudstjänst på söndagar 16:30 genom vår livesändning. Efter gudstjänsten finns möjlighet till förbön och kyrk-fika via zoom. 

Välkomna med även på torsdagar 13:30-14 då vi sänder lovsångsstund. 

(Sändningarna ligger kvar och kan ses i efterhand.)

Välkommen till Furulundskyrkan

”Välkommen hem!” Så heter altartavlan i Furulundskyrkan. Det säger mycket om vad vi vill vara som kyrka. Vi vill vara en kyrka där man får komma hem till Gud, till sig själv och till en gemenskap med kristna syskon. Furulunds församling är en samarbetsförsamling mellan Svenska kyrkan och EFS i Partille pastorat. Det finns flera samarbetskyrkor i Sverige. I samarbetskyrkorna kombineras Svenska kyrkans öppenhet med EFS betoning av böneliv, ansvarstagande och lekmannaengagemang.

I Furulunds församling finns två samarbetskyrkor: Furulundskyrkan och Öjersjökyrkan.  De två utgör tillsammans faktisk Sveriges enda samarbetsförsamling! Det är unikt och riktigt bra! Om vi får säga det själva…EFS och samarbetskyrkan präglar vilka vi är som kyrka. Läs gärna mer om vad EFS och samarbetskyrkan är för något under fliken Om kyrkan.

Vår vision som du kan läsa högst upp på sidan uttrycker också vilka vi är och vilka vi vill vara.  Det handlar först och främst om Jesus. Bibeln, missionstanken och Guds närvaro är också fundament i hur vi vill vara kyrka. Vi vill dela gemenskap och lärjungaskapet med varandra och vi längtar efter att Guds rike skall få växa mer och mer. Våra värdeord är lovsång, barmhärtighet, det profetiska och kreativitet.

Vi hoppas du skall känna dig hemma i Furulundskyrkan och att du vill dela gemenskapen med oss.

Välkommen hem!

Aktuellt

Årsmöte i EFS Furulunds församling

Den 28 mars planerar vi att ha vårt årsmöte kl 14 -16. (Digitalt). Vi behöver få veta om Du vill delta via Din skärm och skickar Dig i så fall en länk, som Du kan gå in via. Årsmötes-handlingar kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar.

Eventuella motioner lämnas in senast 5/3 till ordförande Per Malmberg, info@permalmberg.se

Bästa Kosovo Vänner och Stödjare!

Önskar Er ett Gott Nytt År2021!
Vilket annorlunda år vi upplevt, med många problem, men också många härliga glädjeämnena!
Våra vänner i Kosovo är så innerligt tacksamma att vi klarat inte bara skicka de utlovade transporterna, utan dessutom en extra transport!
Vi känner en stor ödmjukhet och tacksamhet inför att vi har kunnat räcka ut en extra hjälpande hand till våra Vänner i Nöd i Kosovo, se nedan

Året som gått
Jag har blivit ombedd att skicka ut en avstämningsrapport för 2020, baserat på de noggrant bokförda uppgifterna från Vallhamrakyrkan. Det utförda arbetet / siffrorna, har gjort mig så välsignat glad och tacksam till alla Er och Vår Käre far i Himmelen. Vilken Välsignelse!
Förtydligande;
1. Vi har genom våra egna församlingar, Katrineholms Pingstförsamling tillsammans med privatpersoner samlat in och förmedlat 57 732 SEK extra för Corona-matinköp i bl. annat grannlandet Bulgarien.
2. Vi har förmedlat 4400 SEK extra från Sollebrunn till Evangelisationsstöd i Kosovo.
3. Vi har skickat ner packad extra mat till ett värde av ca 40 000 med transporterna, som sponsrat av privatpersoner i våra församlingar.
4. Östhjälpen har tyvärr varit tvingade att sänka sitt stöd från 60 000 till 30 000 detta år, på grund av de stora Coronaeffekterna på försäljningen.
5. Utöver detta finns redan insamlade medel för extra nödhjälpsinköp för mat, etc, hos Vallhamra ca 5 000, och hos Furulund /Öjersjö ca 15 000

Kommande År!
Inför nästa år så önskas första bilen med material redan i början av April, då materialet beräknas vara slut. Då vi är de enda som har kommit igenom med material de senaste, så vill vi gärna ställa upp. Tyskland och Schweiz har varit stoppade. Hoppas dom kommer igång!
Materialmässigt så har våra vänner i FA-fyndet, PK Second Hand och Pingst i Grästorp fyllt våra senaste bilar så väl med så mycket fint, så vårat lager i Jonsered har fyllts upp rejält, då inte allt fått plats på bilen. Stort tack! Vi ser framemot planeringssamtal om transporter så snart som möjligt!
Second Handbutikerna i Kosovo är öppna och behovet av billiga kläder, köksutrustning etc är extra stort. Dessutom är behovet av nödhjälpsmat och do material oändligt stort.
Fortsatta samtal skall ske i Kacanic om lokaler i mitten av januari enligt Leonora Kurti! Vännerna vill ha vårt stöd i förbön, så att frågan får en bra lösning!
De flesta i ledningsgruppen i Prishtina har haft Corona i lindrigare form, men är nu i full gång med sina projekt och arbeten. Utegångsförbud gäller efter kl.19.
Ekonomiskt så har vi i år kommit upp med + till summan vi siktade emot om vi räknar in extrainsamlingarna.
Inför 2021 vid nästa möte, (digitalt?) behöver vi samtala om det är möjligt, och hur vi skulle kunna lyfta budgeten för dels utbyte och även förstärka transportstödet. 

Önskar er ett Välsignat 2021!!
Med Vänlig Fridshälsning Stig

Nödhjälp till Kosovo!

Vill du vara med och hjälpa våra fattigaste vän-familjer?

Förutom att lämna saker till secondhand-försäljning finns det möjlighet att vara med

och hjälpa genom att ge ett ekonomiskt bidrag.

Postgiro 431143-7, Swish 123 657 1236 märk ”KOSC”