Claes Josefsson

Något enklare form, lovsång, predikan och nattvard


Bokningar

Datum: 2021-09-19, kl. 18:30 - 19:45
Det finns 44 lediga platser av 80


18:30 Lovsångsmässa