Frivillig i Furulund

Mycket av arbetet i Furulundskyrkan sker genom insatser av frivilliga. Alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna.

 


Värdgrupp

I Furulundskyrkan finns flera värdgrupper. De leder söndagsgudstjänsten, tar upp kollekt och sköter serveringen av fikat efter gudstjänsten. Om du är nyfiken på detta och funderar på att vara med i en värdgrupp, tveka inte att höra av dig.
Kontakt
Karin Lundlund@bullerbekamparen.se


Söndagsäventyret

I Furulundskyrkan finns flera frivilliga barnledare. De leder söndagsäventyrets tre barngrupper.  Om du är nyfiken på detta och funderar på att vara med och inspirera stora och små barn, tveka inte att höra av dig.
Kontakt
Birgitta Jakobsen
Barn & Familj – Furulundskyrkan
Tel: 031-340 42 95
birgitta.jakobsen@svenskakyrkan.se


Bild

I Furulundskyrkan finns flera frivilliga bildtekniker. De ser till att rätt bilder visas med projektorn på väggen under söndagsgudstjänsterna. Om du är nyfiken på detta och funderar på att vara med och göra att gudstjänsten syns, tveka inte att höra av dig.
Kontakt


Ljud

I Furulundskyrkan finns flera frivilliga ljudtekniker. De ser till att personer som talar och sjunger hörs under söndagsgudstjänsterna. Om du är nyfiken på detta och funderar på att vara och göra att gudstjänsten hörs, tveka inte att höra av dig.

Kontakt
Johan Larsson
Musiker – Furulundskyrkan
Tel: 031-340 42 32
Mobil: 0709-27 63 09
johan.larsson2@svenskakyrkan.se


Lovsång

I Furulunds församling finns flera lovsångsteam. Dessa musikgrupper fyller en viktig funktion i söndagsgudstjänsterna då de leder församlingen i lovsjungande och tillbedjande sånger. Om du är nyfiken på detta och funderar på att vara med och spela eller sjunga, tveka inte att höra av dig.
Kontakt
Johan Larsson
Musiker – Furulundskyrkan
Tel: 031-340 42 32
Mobil: 0709-27 63 09
johan.larsson2@svenskakyrkan.se