Claes Josefsson
16 december 2018
3:e söndagen i advent –
Bana väg för Herren
Claes Josefsson
9 december 2018
2:a söndagen i advent –
Guds rike är nära
Rickard Berle
18 November 2018
Söndagen före domssöndagen