Furulundskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen). Det innebär att kyrkan består av en lokal EFS-förening och samtidigt är en del av Partille församling i Svenska kyrkan. EFS och Svenska kyrkan ansvarar gemensamt för allt arbete i Furulundskyrkan.

Samarbetet innebär att gudstjänster och övrig verksamhet präglas av både EFS och Svenska kyrkans olika traditioner. Samarbetet berikar Furulundskyrkan på många sätt och är källan till kyrkans unika karaktär.

Furulundskyrkans ledning består av både Furulundskyrkans EFS-styrelse och Partille församlings kyrkoråd. Mellan dessa finns ett samarbetsråd.

För att bli en del av Furulundskyrkan räcker det att du betraktar kyrkan som ditt andliga hem. Du behöver alltså inte bli medlem i EFS-föreningen för att komma med i gemenskapen. EFS’ föreningsmöten är öppna för den som vill. Det är dock bara som medlem du har rösträtt när något viktigt ska beslutas, till exempel när styrelsen ska utses eller när man ska bestämma vilka missionsprojekt man vill satsa på.

Visste du förresten att 85% av EFS i Furulunds budget går till olika former av missionprojekt i Partille och resten av världen? Det är med andra ord väldigt spännande och inspirerande att gå på föreningsmöten i EFS i Furulund! Välkommen!