• Furulundskyrkan firar gudstjänst klockan 16:30 varje söndag (utom under sommaren 3/7-14/8 då gudstjänst firas i Öjersjökyrkan klockan 18:00 

Gudstjänsten är de kristnas samlingsplats. Vi få komma till gudstjänst med en förväntan på att möta Gud. Vi träffar ”vår familj” unga, gamla, barn och vuxna från alla olika bakgrunder. Gudstjänsten är ett tillfälle att lära känna både Gud och varandra bättre.  

Det är veckans stora festdag! Vi firar att Jesus har uppstått och har gett oss evigt liv!

I Furulundskyrkan firar vi en gudstjänst vi önskar skall kunna nå fram till människor i vår tid.

Vi sjunger klassiska psalmer men vi har en betoning på modern lovsång och vi har oftast ett lovsångsteam som spelar.
Bibeln säger att vi skall sjunga lovsånger till Gud och vi vill gärna ge honom vår hyllningssång i våra gudstjänster. Vi önskar att alla skall få känna en frihet i att uttrycka sitt lov och sitt tack till Gud på sitt eget sätt. Om du vill stå upp när vi sjunger, om du vill sitta, dansa, använda våra lovsångsflaggor eller lägga dig en stund på en kuddhög. Här får man känna sig som hemma!

Vi är en lekmannakyrka. Det är många som medverkar i våra gudstjänster förutom våra präster och diakoner. Ofta är det 15-20 ideella medarbetare som leder gudstjänst tillsammans, i lovsångsteamet, i förbön, värdgrupp, fika och annat.

 

På ”kyrkspråk” skulle man kunna säga att vi är en karismatisk kyrka. Det betyder att vi är öppna för att den helige Ande verkar i oss alla genom de gåvor Gud ger till oss. Det kan t.ex. ta sig uttryck i att någon får en hälsning från Gud som de delar med sig av (profetisk) och att vi ber för sjuka.